Política de Cookies

Utilitzem cookies per oferir a les nostres visites una experiència transparent i còmoda a l'hora de navegar per la nostra pàgina web. En utilitzar la nostra pàgina web acceptes l'ús de cookies ; pots obtenir més informació sobre les cookies i el seu ús en la nostra pàgina web a la secció de Política de Cookies.

Història

Vinyals Corredoria d’Assegurances S.A. ha mantingut el seu caràcter familiar al llarg de les tres generacions, sumant experiència i evolucionant davant les circumstàncies de cada moment.

 • 1935

  Els orígens de Vinyals Corredoria d'Assegurances SA se situen en l'any 1935, de la mà del seu fundador Salvador Vinyals Pons, en uns moments molt difícils pel país tant des d'un punt de vista econòmic com social i polític. Salvador Vinyals inicia l'activitat adquirint una petita cartera de la companyia Caixa de Previsió i Socors i actuant com a agent lliure, el que avui vindria a ser l'equivalent de corredor.

 • 1935

 • 1950

  L'any 1950, amb el renom que va adquirir professionalment, va ser nombrat director per a Catalunya i Balears de les Companyies Gresham Life i Gresham Fire and Accident. Aquesta posició li dóna uns contactes molt valuosos amb totes les companyies angleses que aleshores estaven establertes aEspanya, amb les que també treballa regularment.
 • 1971

  L'any 1971, quan Àlvar Vinyals ja comença a intervenir en el negoci, s'adquireix la corredoria de F. Argemi, situada i amb clientela centrada bàsicament a Barcelona. Una jugada estratègica que fa que a partir d'aquell moment l'empresa disposi de despatx a Terrassa i a Barcelona.
 • 1974

  A partir de 1974, Àlvar Vinyals Comerma, actuari d'assegurances, s'incorpora de manera plena al negoci després de formar-se en el sector assegurador i aportant nova sàvia a una empresa que segueix mantenint, les màximes de servei, professionalitat i qualitat.

 • 1974

 • 1979

  1979 ve marcat per una nova adquisició: la corredoria Monset Alavedra. Aquesta corredoria de gran trajectòria és incorporada a Vinyals i representa un important increment del volum de negoci.
 • 1986

  La nova legislació referida a la mediació d'assegurances fa que finalment l'any 1986 la corredoria pugui ser convertida en una societat mercantil, prenent l'actual denominació de Vinyals Corredoria d'Assegurances, SA. Estem en uns anys en què la tecnologia està tenint uns progressos molt importants i Vinyals no es manté al marge. Elabora la seva pròpia aplicació informàtica, atès que en aquells dies les existents en el mercat no donen un nivell equiparable.
 • 1992

  El 1992 es constitueix una nova corredoria, "General Broking, SL", amb seu a la ciutat de Barcelona, participada majoritàriament per socis de Vinyals Corredoria d'Assegurances, SA. L'objectiu és evitar que el creixement comporti una despersonalització del servei que es ve donant als clients.
 • Història

  2003 marca un nou punt d'inflexió en l'evolució de les empreses del grup amb la incorporació de Salvador Vinyals Faura, tercera generació de la família vinculada a les assegurances i en un moment en què en l'àmbit del negoci es produeixen canvis substancials: les assegurances de Responsabilitat Civil passen a tenir un pes específic molt important dins la cartera i molt especialment les Responsabilitats professionals i d'Administradors i Consellers.
  El negoci industrial segueix sent prioritari, ja que la pràctica desaparició del tèxtil i les deslocalitzacions a països amb rendes més baixes resten importància a l'aportació del sector secundari en l'economia del país.
  La distància respecte a la resta d'Europa quant al consum en assegurances per capita, ha estat el motiu que ha portat a la corredoria a prestar una major atenció a les assegurances particulars de la que s'havia prestat en el passat.

 • 2003

 • 2007

  La formació d'un equip de professionals joves, amb ganes i il·lusió renovada i profunds coneixements de les modalitats a què tendeix el sector, continua essent l'objectiu clar de Vinyals Corredoria d'Assegurances, SA. Aquesta renovació generacional es produeix en uns moments crítics i convulsos per l'economia del país, que l'empresa supera amb bona nota gràcies a les noves idees i l'esperit que aporta la joventut de l'equip.
  La creixent importància dels col·lectius en els sectors de salut i les cobertures de riscos derivats de l'activitat professional també juguen un paper destacable durant aquest període.
 • 2016

  Es prenen accions decidides per donar-se a conèixer, reforçant la publicitat sobre productes específics i apostant per augmentar la presència a Internet i a les xarxes socials.